Krása v našich očích


Krása je v dneÅ¡ní dobÄ› nepostradatelný prvek. Může se tak zdát, že se, hlavnÄ› díky sociálním sítím, jedná o fenomén poslední doby. OvÅ¡em opak je pravdou. Již ve starém EgyptÄ› byla ženská krás adorována a ženy se ze vÅ¡ech sil snažily, aby ji nabyly a udržely si ji. Již z této doby pochází trend epilace a depilace. Ženy se pomazávaly vonnými oleji a využívaly různá přírodní barviva pro zdůraznÄ›ní svých krásných dlouhých Å™as a oboÄí. Snad jen jedinou výhodu toto krášlení tehdy mÄ›lo, lidé jeÅ¡tÄ› neznali takové vymoženosti, takže ke vÅ¡em různým procedurám využívali přírodní produkty.

krásná žena

Dnes je doba neomezených možností, takže je mnohem jednodušší si krásu udržet do vysokého vÄ›ku, nÄ›kdy i za cenu vlastního zdraví. Je možné zmÄ›nit a svém tÄ›le téměř cokoliv, a to tak, že nakonec by nÄ›které ženy ani blízcí příbuzní nepoznali. Tady se už doopravdy jedná o rizika ze zdravotního hlediska, jelikož každý zásah do lidského tÄ›la je rizikový, obzvlášť pokud se odehrává v celkové narkóze. NáslednÄ› se ale také můžeme bavit o etickém hledisku. Je otázkou, nakolik jsou tyto zákroky spoleÄensky pÅ™ijatelné, pokud se majitelky vyÅ¡perkovaných obliÄejů a tÄ›l posléze prezentují na sociálních sítích a vytváří tak urÄité standardy, podle kterých se pak hodnotí i další sleÄny, dívky a ženy.

botox

PÅ™estože tyto zkrášlující procedury stále jeÅ¡tÄ› podstupuje ménÄ› jak vÄ›tÅ¡ina žen, právÄ› díky sociálním sítím se jejich poÄet může zdát mnohonásobnÄ› vyšší. Vytváří tak domnÄ›lé a nereálné vzorce, které jsou následovány a posuzovány ostatními. Proto je nejvhodnÄ›jší snažit se sám v sobÄ› vytvoÅ™it urÄitou formu rezistence proti vlivům, které z různých médií pÅ™ichází a pÄ›stovat ji i tÅ™eba ve svých vlastních dÄ›tech. S tím souvisí celkové omezená užívaní sociálních sítí a detox, který by nás mÄ›l opÄ›tovnÄ› pÅ™ivést k nám samotným.