Podivné zábavy


Nu, jak v perexu již napsáno, taková svÄ›tová zábava se nazývá box nebo nÄ›jak podobnÄ› a lidé se u toho baví. Tvrdí, že je to jen sport. No, dobrá, je to každého vÄ›c. NÄ›kdy by ani ÄlovÄ›k neÅ™ekl, jaké druhy zábavy jsou vůbec možné. Box je jedna ze spousty blbin, které lidi baví. NÄ›kde snad ve Skotsku považují za zábavu plácat se v blátÄ›. To by nic nebylo, ale úÄastník musí mít pÅ™i tom na ramenou dívku a ta nesmí spadnout. No, tak z toho je alespoň legrace a tohle se dá v poklidu pochopit.  

Kdysi dávno, když jeÅ¡tÄ› nebyl internet a dÄ›ti neÄumÄ›ly do mobilů, mÄ›ly takovou zajímavou zábavu. Hru. Zazvonit na zvonek a zdrhnout. Dnes si z toho ÄŒeská poÅ¡ta udÄ›lala byznys.  

boxweka

Podivné zábavy jsou zajímavé hlavnÄ› v tom, že se ÄlovÄ›k setká s nÄ›Äím, co dosud nepoznal. A v tomto oboru se tomu také nÄ›kdy říká sport. Nu, schválnÄ›, znáte nÄ›kdo gorodky? PůvodnÄ› hra asi z Ruska a spoÄívá v házení klacků na různé sestavy jiných klacků. Alespoň takto se hraje hlavní verze, ale v nÄ›kterých krajích Ruska se to hraje pouze podobnÄ›. Styl je vÅ¡ak stejný.  

Kdo z nás kdy neslyÅ¡el o hÅ™e fotbal. Není takový ÄlovÄ›k na Zemi. Ale Korfbal? Co to je? Inu, je to hra původem z Holandska, ale i tam byla pÅ™ivezena pod názvem ringböll. Hraje se míÄem, který se házel původnÄ› do kruhů, pozdÄ›ji nahrazených koÅ¡em. Ne, není to košíková, ta má koÅ¡e nízko, zde jsou ve výši tří a půl metru a a nemají žádnou odrazovou desku. Takže dostat tam mÃ­Ä není zrovna jednoduché. 

cíl korfbalu

Další z podivných zábav vznikla daleko za moÅ™em a říká se jí Indiaca. SpoÄívá v pÅ™ehazování kroužku s pery pÅ™es síť, takže je to drobátko podobné odbíjené.  

Nedá se ani v jedné knize vypsat jaké podivnosti si lidé pro svou zábavu vymýšlí. Ale budiž to dáno lidstvu ke cti, že to tak dělá. Je to pořád lepší než nějaké hloupé válka nebo přemýšlení o tom, jak vyhladit celou tuhle lidskou chásku z této planety.