Práce pro charitu


Abych se pÅ™iznala, tak já osobnÄ› bych už bez automobilu být opravdu nemohla. Já mám totiž takové zamÄ›stnání, kdy dojíždím do práce, a navíc také v zamÄ›stnání dÄ›lám takovou práci a takové skutky, kdy právÄ› jezdím za klienty. A k tomu využívám také automobil. Já totiž pracuji v charitÄ› a také v senior centru. A právÄ› když jsem v charitÄ›, tak objíždím hlavnÄ› takové lidi, kteří nemají moc penÄ›z a kteří jsou opravdu na nízké životní úrovni. Proto jim také z charity dovážíme různé potraviny, a to hlavnÄ› trvanlivé potraviny nebo také klasické jogurty, když mají v rodinÄ› malé dÄ›ti. A opravdu vždycky je mi velice smutno a mrzí mÄ›, když vidím nÄ›jaké rodiny, kde je spoustu dÄ›tí, když tÅ™eba nemají ani žádné hraÄky anebo nemají nic dobrého, co by si vzali, když mají na nÄ›co chuÅ¥.

Užívejte si jízdu, ale opatrně.

Já jsem totiž vyrůstala docela v pÅ™epychu, takže si absolutnÄ› nedokáži pÅ™edstavit, že bych mÄ›la nÄ›Äeho nedostatek. Proto také chci, aby i moje dÄ›ti mÄ›ly dostatek. A proto jsem ráda, že také mohu pomáhat lidem. A abych mohla i nadále pomáhat lidem, tak tomu potÅ™ebuji samozÅ™ejmÄ› také Å™idiÄské oprávnÄ›ní a kvalitní automobil. A kolikrát také do automobilu vezmu nÄ›koho sebou, když je tÅ™eba v nÄ›jaké tíživé finanÄní situaci. Pracuji také brigádnÄ› pro jeden azylový dům, kde také automobilem dojíždím a odkud také rozvážím tÅ™eba ženy a dÄ›ti, když tÅ™eba chtÄ›jí odejít od svého partnera a partner jim to nechce dovolit.

Charita mě baví.

UrÄitÄ› znáte také různé případy anebo příbÄ›hy, kdy tÅ™eba nÄ›která žena chtÄ›la s dÄ›tmi opustit manžela nebo partnera. Ale bohužel ten druhý jí to nedovolil, jednoduÅ¡e muž nechtÄ›l, aby jeho žena odeÅ¡la, nebo jeho přítelkynÄ› s dÄ›tmi. Protože si přál, aby byla s ním doma, protože muž je nÄ›kdy opravdu hodnÄ› majetnický, je to potom smutné. A pokud tÅ™eba žena nemá vůbec automobil a využívá ho jenom muž, tak je potom pro ženu velice složité nÄ›jak odejít, když nemůže se nÄ›jak dostat z domu. Kolikrát ti pánové také zamykají doma ženy, což je podle mého názoru opravdu Å¡patné a je to psychické týrání.