Sídlo firmy můžete mít teoreticky kdekoli


Představte si, že jste podnikatel OSVČ a vykonáváte takovou profesi, u které předpokládáte, že budete častěji měnit své působiště. Mohou to být například taneční kurzy, sportovní instruktáž, masérské, kosmetické či pedikérské služby atd. Nahlásíte zpočátku jako sídlo firmy adresu svého trvalého bydliště a pak se odtud budete v průběhu roku dvakrát stěhovat a další rok dokonce třikrát. Pro své klienty budete dostupní pokaždé na jiném místě a totéž platí i pro kontrolní orgány státní správy, které musí znát sídlo firmy každého podnikatelského subjektu.

mladý podnikatel

Pokud se častěji stěhujete, nebo to v rámci výkonu své obživy očekáváte, nechte si vytvořit virtuální sídlo firmy jinde, než kde bydlíte, nebo se tu aktuálně vyskytujete. Častá migrace z místa na místo je totiž jedním ze zásadních důvodů, proč to udělat. Sídlo firmy se měnit nebude, i když se budete nacházet třeba každý týden v jiném městě, odpadnou tím zbytečné starosti informovat o tom úřady a vaše zákazníky či partnery a s virtuálním sídlem si usnadníte čas a práci a odpadne i zbytečný stres.

zřízení sídla firmy

Závistivci – dalším důvodem, proč si zřídit sídlo firmy například ve velkém městě, kde panuje výrazná anonymita, je lidská závist. Týká se to i přemístění sídla firmy a OSVČ Profi sídla. Zakládání firem a zejména jejich prosperita bývá totiž častým důvodem nevraživosti ze strany vašich známých, sousedů, obyvatel stejné ulice nebo celé obce. Když se někomu jinému daří a dotyčnému nikoli, může se pak dopouštět i kriminálních deliktů, a máte-li možnost tomu zabránit, vždy je lepší tomu předejít, než řešit poškození majetku nebo zdraví přes soudy a policii.

Zapamatujte si, že virtuální sídlo je výhodné mít zejména ve velkoměstech, což v naší zemi znamená například Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Olomouc nebo Hradec Králové. Čím větší počet obyvatel a podnikatelských sídel v dané lokalitě, tím lépe pro vás.