Skvělá tělocvikářka


Sportovní aktivity mÄ› vždycky opravdu hodnÄ› bavily. Vůbec nechápu, proÄ tÅ™eba nÄ›kteří lidé vůbec nesportují. Když jsem takhle dÄ›lala potom nÄ›jaký průzkum, tak vÅ¡ichni lidé mi říkali, že prý sport je úplnÄ› nudný a že to nikoho nebaví. Já si ale myslím opravdu pravý opak. Podle mého názoru je sport velice důležitý a také každý ÄlovÄ›k by si mÄ›l zkusit dÄ›lat nÄ›jaký sport, protože bez sportu by to nebylo ono. Já jsem také závodnÄ› jezdila na motorce, byla to taková sportovní motorka a moc mÄ› to bavilo. Proto jsem si Å™ekla, že kdybych mohla mít potom takové zamÄ›stnání, kde bych se vÄ›novala sportu a pohybu, že by to byl vlastnÄ› můj splnÄ›ný sen.

Děti mají rádi taky sport.

Jenomže opravdu jsem nemohla najít takové zamÄ›stnání, i když jsem byla vyuÄená tÄ›locvikářka. Studovala jsem totiž pedagogickou Å¡kolu obor tÄ›locvikář, jenomže taková práce abych dÄ›lala tÄ›locvikáře, tak to mÄ› moc nebavilo, myslela jsem si, že to bude celé jiné. ChtÄ›la jsem dÄ›lat nÄ›co jiného, proto jsem byla ráda, když mÄ› tedy vzali do zamÄ›stnání, kde je stÅ™edisko tÄ›lovýchovy. Tam jsme dÄ›lali různé obory a také jsme vyuÄovali dÄ›ti. Já jsem vyuÄovala právÄ› také různé sporty jako například atletiku anebo gymnastiku, i když jsem tam nemohla jezdit závodnÄ› na motorkách.

Atletika mě celkově baví.

Na motorkách jsem jezdila akorát tak pro svůj relax a odpoÄinek a pro zábavu a obÄas jsme dÄ›lali jenom takovéto volné závody. Potom jsem se ale spíše více vÄ›novala rodinÄ› a také tomu, kde jsem vyuÄovala atletiku a také gymnastiku. Musím uznat, že jsem byla opravdu sama se sebou spokojená, protože jsem si splnila sen. Mohla jsem si vydÄ›lávat tím, co mÄ› moc baví, a to je právÄ› sport a pohyb. A je opravdu hodnÄ› lidí, kteří se vydÄ›lávají peníze tím, že dÄ›lají to, co je baví. A takového zamÄ›stnání je opravdu málo, vÄ›tÅ¡inou ÄlovÄ›k musí dÄ›lat to, co ho ani nebaví. Nebo vy znáte nÄ›koho, koho baví zamÄ›stnání? SamozÅ™ejmÄ›, že takoví lidé jsou, ale bohužel je jich málo.