Vyplatí se mít domácí ČOV na klíč?

Vědci nás stále častěji upozorňují na blížící se nedostatek vody. Ten můžeme koneckonců pozorovat i v létě, kdy jsou mnohem parnější dny s mnohem menším množstvím srážek. A pokud se přeci jen objeví, jedná se obvykle o přívalový déšť, kdy voda padá tak rychle, že se nestačí vsáknout do země. Místo toho odteče do vodních toků a pryč. To rozhodně není dobrá zpráva zvláště pro naši zemi, která je, co se vody týče, na srážkách závislá. Není tedy divu, že někteří lidé již podnikají určitá opatření. Jedním z nich je zachytávání dešťové vody ve speciálních nádobách a její následné využití, zejména pro zalívání.

voda bude stále vzácnější

Faktem však je, že pokud ji chceme jakýmkoliv způsobem využít, zejména v domácnosti, je nutné ji nejprve upravit. Koneckonců může obsahovat různé nežádoucí látky. I proto mnoho z těchto lidí investuje do čističek odpadních vod. Těch je samozřejmě mnoho typů, avšak tím asi nejběžnějším je domácí ČOV na klíč. Ta se od ostatních liší především svou cenou. Jelikož je možné ji vyrábět sériově, jsou zde náklady o dost nižší, což se odráží i v její ceně. Je však pravdou, že není ani zdaleka vhodná pro každého. K tomu, abychom ji mohli využít, musíme totiž mít standardizovanou nádobu na sběr dešťové vody, na kterou bude možné čističku připojit.

brzy bude nutné dešťovou vodu zachytávat

A ta již nějaké peníze stojí. Pokud tedy sbíráme tuto vodu například do klasického barelu, pak se nám její koupě nevyplatí – nebudeme ji totiž moci využít. Zde tedy záleží na tom, jak moc jsme ochotni do této věci investovat, a jak moc nám na odběru dešťovky záleží. A je pravdou, že při rostoucích cenách vody, a při jejím hrozícím nedostatku, se bude potřeba alternativního zdroje jen zvyšovat. S nejvyšší pravděpodobností tedy nutnost zachytávat a uchovávat dešťovou vodu v budoucnu jen poroste. Proto rozhodně není od věci začít s přípravou již dnes, kdy jsou ceny stále ještě relativně rozumné. Pokud se totiž něco nezmění, pak se situace bude jen a jen zhoršovat.