Zahradní projekt


Zamyslet se nad tím, jaký zahradní styl bude pro nového majitele nejvhodnÄ›jší, je důležité. VytvoÅ™it projekt, podle kterého se bude zahrada postupnÄ› budovat, pÅ™inese v následujících letech svoje ovoce. Moderní styl je v souÄasnosti nejvíce oblíben u majitelů zahrad v satelitních mÄ›stech. Venkovní prostor je vytvoÅ™en tak, aby nevyžadoval pÅ™ehnanou péÄi. Dominující plochou bývá udržovaný trávník. A po okraji nÄ›kolik okrasných záhonků. V tÄ›chto minimalistických zahradách lze rovněž pÄ›stovat bylinky Äi nenároÄné druhy zeleniny. Nepostradatelným doplňkem bývají minimalistické pergoly, které bÄ›hem léta vytvářejí místo, ve kterém je možné se scházet jak s rodinou, tak s přáteli.

Moderní styl zahrady

Venkovský styl si vybírají majitelé zahrad, kteří rádi jezdili v dÄ›tství na prázdniny k babiÄce. NepochybnÄ› proto tak budou nejdříve vysazeny ovocné stromy a urÄitÄ› hlavní dominantou bude královský oÅ™ešák. Už po nÄ›kolika letech se mohou těšit na první úrodu. A tak jeden z prvních kroků bude jejich jarní výsadba. PÅ™edstava, jak si na nÄ› zavÄ›sí houpaÄku pro dÄ›ti Äi houpací síť, je příjemná. V tÄ›chto zahradách je podstatná Äást vÄ›nována zeleninovým záhonů. A rovněž i kvÄ›tinovým. Které se podle starých zvyků umísÅ¥ují pÅ™ed dům. A tvoří tak barevný vstupní prostor od jara do podzimu. Ideální Å™eÅ¡ením oplocení jsou přírodní kameny Äi cihly, nebo ploty dÅ™evÄ›né.

Venkovský styl zahrady

Pokud se majitelé rozhodnou postavit svůj rodinný dům ve svahu, zahradní projekt se bude muset tomuto terénu pÅ™izpůsobit a najít optimální Å™eÅ¡ení. Aby se nemusel rovnat celý pozemek, je možné ho vyÅ™eÅ¡it pomocí teras, kterými se zahrada rozdÄ›lí po sekcích. Které mají výhodu, že do každé se mohou sázet různé druhy rostlin. Pokud se mezi nimi vytvoří schůdky, usnadní to péÄi o nÄ›. Terasovitou zahradu je vhodné vyztužit koÅ™eny stromů, které udržují půdu na svém místÄ›. Tím nejlepším Å™eÅ¡ením jsou jehliÄnany. AÅ¥ už jedle Äi borovice. PÅ™irozenou ozdobou tÄ›chto zahrad jsou skalky. Pro které je tento terén jako stvoÅ™ený. Okrasné trávy, skalniÄky a nízké letniÄky tak vytvoří u domu barevnÄ› sladÄ›né, romantické zátiší.